Individuele coaching

Wat staat uw medewerkers of uw team in de weg om succesvol te zijn? Doen uw medewerkers waar ze gelukkig van worden, waar ze goed in zijn? Haalt u het beste uit ze naar boven? Wilt u ze dingen leren of afleren? Faciliteert u al het gereedschap wat ze nodig hebben?

Coaching voor uw team of uw medewerkers gaat over het oplossen van problemen, het nemen van barrieres of het helder krijgen van passie, drive, wensen en doelen. Uitgangspunt daarbij zal steeds zijn dat wij de vragen stellen en uw team of uw medewerker de antwoorden. We beginnen met het helder krijgen van de aanpak en wat dat gaat opleveren. Aan de hand daarvan gaan we bouwen met dit heldere doel voor ogen. Handelen, hetgeen gaat leiden tot de resultaten die bereikt willen worden en daarna oogsten. Het einddoel voor ogen dat is wat uw team, uw professionals en daarmee u als manager succesvol maakt.

Bij individuele coaching in opdracht van een opdrachtgever wordt zowel met opdrachtgever als coachee een uitvoerige intake gehouden. De leerdoelen en te bereiken resultaten worden vastgelegd. Bij een traject van 8 à 10 coaching gesprekken, wordt rond het 5e gesprek een tussenevaluatie gehouden met de opdrachtgever. 

Voor teamcoaching zal op basis van de vraag in nauw overleg met u een maatwerk traject aangeboden worden. Tijdens dit traject hebben regelmatige feedback momenten een vaste plek.

Carrespoor is aangesloten bij de NOBCO (Nederlandse Beroepsorganisatie voor Beroepscoaches)

Managementteamcoaching

Bij managementteamcoaching wordt, naast een intake met de opdrachtgever, het programma en werkwijze besproken in het managementteam. Wensen, verwachtingen en spelregels dienen helder op tafel te liggen alvorens met de managementteamcoaching te starten.

Organisatiecoaching

Organisatiecoaching is bij uitstek maatwerk. In wisselwerking met het managementteam en de opdrachtgever wordt een passend programma ontworpen.

Intervisie

Bij intervisie wordt gestart met een inleiding in de intervisiemethode, waarna aan de hand van ingebrachte praktijkvraagstukken collectief wordt gesproken over probleem en oplossing.