Herstel van je burnout.

Een burnout bestaat uit 3, min of meer samenhangende verschijnselen.

  • uitputting (extreme vermoeidheid)

  • cynisme (afstand hebben van je werk, danwel van de mensen met wie je werkt

  • lager zelfbeeld van je competenties

Burnout is een symptoom, geen probleem! 

Stress is een onderdeel van ons dagelijks leven. Zonder stress kunnen we niet functioneren. Het is de manier waarop we met stress omgaan die problemen kan veroorzaken. En de echte vraag is: wat is dan wel het probleem? Het antwoord op deze vraag is: het gedrag dat leidt tot de burnout.

Dit betekent dat mensen die (bijna) burnout zijn, gedrag inzetten dat structureel leidt tot ongezonde stressniveau’s en dus tot stress gerelateerde klachten.

Wat heeft u nodig?

1 Rust en ontspanning (lichaam moet herstellen).

2 Gedragsverandering (voorkomen van herhaling).

 

Symptoom aanpakken :Rust en ontspanning

De meeste mensen zijn goed in staat om zelf invulling te geven aan uitrusten en om lichamelijk te herstellen.

Hierbij ligt de focus op rusten, ontspannen en gedoseerd bewegen. Lukt dan niet dan betreft dit deel van het herstel ook gedragsverandering.

 

Oorzaak aanpakken : Gedragsverandering inzetten.

Wij kennen geen mensen die zelf hun eigen blijvende gedragsverandering kunnen begeleiden.  Iedereen snapt dat ongezonde stressniveau’s niet goed en ongezond zijn. Toch lukt het niet om blijvend gedrag in te zetten dat leidt tot gezonde stressniveau’s en ontspanning. Dit is een interessante constatering. Dit betekent namelijk dat alle vormen van cognitieve coaching en therapie, en dit zijn de meeste, tekort schieten. Daarom werken wij met de hoob-methode.

Begeleiding met de pragmatische en doelgerichte hoob-methode betekent dat de echte problemen worden beetgepakt.

De hoob-methode kent drie stappen te weten:

1. Bewustworden (zowel cognitief als emotioneel)

2. Afleren (van gedragspatronen)

3. Aanleren (van nieuw voorheen emotioneel geblokkeerd

Een burnout ontstaat niet zomaar. Vaak bouwt de overbelasting al gedurende langere tijd op. Om van een burnout terug te komen is het nodig om dingen te veranderen. Immers, je wilt zo snel mogelijk van je burnout af en bovenal, nooit meer terugvallen.

Daarvoor is een gedragsverandering nodig, niet voor even maar blijvend.

Ben je burnout, dan zijn er twee zaken nodig:

1. Pak het symptoom aan (ernstige stress klachten - chronisch energietekort).

Het belangrijk dat je het symptoom (de burnout) serieus neemt en voldoende gaat rusten en ontspannen. Op deze wijze kan het lichaam herstellen.

2. Pak de de oorzaak aan m.b.v. coaching. In toenemende mate zie je dat mensen voor de 2 e of volgende keer burnout zijn. Dit komt omdat bij vorige keren er onvoldoende of geen aandacht is geweest voor de hardnekkige gedragspatronen die de oorzaak waren van de burnout.

Wij bieden hier op verschillende manieren ondersteuning bij. We helpen jou om je gedrag zodanig aan te passen dat je spoedig hersteld van je burnout en voor eens en voor altijd van je burnout af bent. We leren je om blijvend gezonde stressniveaus te bereiken. De stress gerelateerde klachten zullen hierdoor drastisch  afnemen.

 

Daarnaast bieden we ook ondersteuning aan organisaties die kampen met de gevolgen van burnout of die dit juist willen voorkomen voor hun medewerkers. Door onze expertise op het gebied van burnout en jarenlange ervaring in het bedrijfsleven kennen we de problematiek als geen ander en kunnen de juiste oplossing bieden voor de vraagstukken die spelen.

Weer goed in je vel=

lekker in je leven en je werk

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now